TAKEDA VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJAILMOITUS

Tämä tietosuojailmoitus koskee tätä verkkosivustoa

Takeda Oy (’Takeda’) on vahvasti sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan henkilötietojasi tämän verkkosivuston tietosuojailmoituksen (”Ilmoitus”) mukaisesti. Tämä Ilmoitus soveltuu kyseessä olevan verkkosivuston kävijöitä koskeviin henkilötietoihin, joita Takeda kerää ja käsittelee.

Takedan keräämät henkilötiedot ja tietolähteet

Takeda voi kerätä seuraavia tietoja automaattisesti tämän verkkosivuston kautta:

 • Tekniset tiedot, kuten Internetin protokollaosoite (IP-osoite), jolla tietokoneesi muodostaa yhteyden Internetiin, kirjautumistietosi, verkkoselaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetukset, selainliitännäisten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta;
 • Tiedot vierailustasi, mukaan lukien täydelliset URL-osoitteet (Uniform Resource Locator) siirtymisestäsi tälle sivustolle ja tältä sivustolta pois sekä liikkumisestasi sivustolla (ns. clickstream data, mukaan lukien päivämäärä ja kellonaika), sivuston vasteaika, latausvirheet, tietyille sivuille tehtyjen vierailujen kestot, tiedot vuorovaikutuksesta sivulla (kuten vieritys, klikkaaminen ja hiiren kohdistaminen (ns. mouse-over)) ja sivulta poistumisen tavat.

Takeda voi saada tältä verkkosivustolta henkilötietoja, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja ammatilliset tietosi vain, kun ne on vapaaehtoisesti meille annettu. Kerätessään sinua koskevia henkilötietoja Takeda ilmoittaa, ovatko kysytyt tiedot pakollisia vai vapaaehtoisia. Jos päätät olla antamatta kyseisiä tietoja, se voi vaikuttaa mahdollisuuteesi hyödyntää tiettyjä resursseja sekä estää Takedaa tarjoamasta tiettyjä palveluja sinulle.

Lisäksi Takeda voi tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa (mukaan lukien esimerkiksi liikekumppanit, teknisten palvelualojen alihankkijat, mainosverkostot, analytiikan ja tiedonhaun tarjoajat) ja saada heiltä sinua koskevia tietoja.

Käsittelyn oikeusperuste

Takeda käsittelee henkilötietojasi oikeutettujen, liiketoimintaan liittyvien etujemme toteuttamiseksi tai mikäli käsittely on tarpeen lainsäädännöllisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kuinka Takeda käyttää henkilötietojasi

Takeda käyttää tältä verkkosivustolta kerättyjä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • palvelutason kehittäminen
 • verkkosivuston sisällön kehittäminen
 • pyyntöihisi, tiedusteluihisi ja valituksiisi vastaaminen
 • sisäiset tarkoituksemme, kuten lääketieteellistä tietoa koskeviin pyyntöihin ja tuotevalituksiin vastaaminen tai haittavaikutuksiin liittyvien tietojen käsittely
 • mikäli olet asiakas, toimittaja tai liikekumppani, meidän välisemme suhteen ylläpitäminen
 • työhakemuksesi käsitteleminen

 

Kenelle Takeda jakaa henkilötietosi

Takeda voi jakaa sinua koskevia henkilötietoja muiden Takedan sidosyhtiöiden kanssa, siltä osin kuin se on välttämätöntä oikeutettujen liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi tai soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi. Takeda voi myös jakaa sinua koskevia tietoja valikoitujen kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien:

 • Liikekumppanit, toimittajat ja alihankkijat, jotka tarjoavat palveluja Takedalle tai sen puolesta; ja
 • Analytiikan ja hakukoneiden palveluntarjoajat, jotka avustavat Takedaa kyseisen sivuston parannuksessa ja optimoinnissa.
 • Jos Takeda ostaa tai myy sen liiketoimintaa tai varoja, se voi luovuttaa henkilötietojasi kyseessä olevan liiketoiminnan tai varojen potentiaalisille myyjille tai ostajille;
 • Jos kolmas osapuoli ostaa Takedan tai merkittävän osan sen varoista, jolloin Takedan hallussa olevat henkilötiedot voivat olla osa siirrettävistä varoista; tai
 • Jos Takedalla on velvollisuus luovuttaa tai jakaa henkilötietosi lainsäädännöllisen velvoitteen noudattamiseksi tai sen käyttöehtojen tai muiden sopimusten täytäntöön panemiseksi tai soveltamiseksi tai Takedan, sen asiakkaiden tai muiden osapuolten oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi. Tähän sisältyy tietojenvaihto muiden yritysten ja järjestöjen kanssa petosten torjuntaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevaa riskienhallintaa varten sekä tietojenvaihto valvonta- ja terveysviranomaisten kanssa haittavaikutuksien ja tuotevirheen raportoimista varten.

Kun Takeda antaa henkilötietojen käsittelyn tietyn alihankkijan tehtäväksi, Takeda tarkistaa ja valitsee kyseisen alihankkijan huolellisesti ja valvoo kyseistä alihankkijaa tarpeellisella ja asianmukaisella tavalla varmistaakseen käsiteltäväksi annettujen tietojen turvallisuuden.

Osa Takedan kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä ja/tai palveluntarjoajista voi sijaita Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella olevissa maissa, joiden lainsäädäntö ei takaa samaa tietosuojan tasoa. Takeda varmistaa, että asianmukaiset turvatoimet toteutetaan ja että soveltuvaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä noudatetaan sellaisten siirtojen yhteydessä.

Kuinka Takeda suojelee henkilötietojasi
Takeda toteuttaa kohtuulliset ja asianmukaiset fyysiset, hallinnolliset ja tekniset suojatoimet suojellakseen henkilötietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, luovutukselta, muuntelulta tai tuhoamiselta. Vaikka teemme parhaamme suojellaksemme henkilötietojasi, emme voi taata, ettei tietojen häviämistä, väärinkäyttöä tai muuttamista tapahtuisi. Tietojen välittäminen tapahtuu omalla riskilläsi, ja on otettava huomioon, että Internetin välityksellä siirrettyjen tietojen turvallisuutta ei voida taata.

Sinun oikeutesi
EU:ssa olevilla yksilöillä on tiettyjä rekisteröityjen oikeuksia, joihin voi liittyä rajoituksia. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus: (i) vaatia pääsyä henkilötietoihin tai henkilötietojen oikaisua tai poistamista; (ii) rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä; ja (iii) oikeus henkilötietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Jos haluat käyttää jotain yllämainituista oikeuksistasi, olethan meihin yhteydessä jäljempänä annettujen yhteystietojen mukaisesti. EU:ssa yksilöillä on myös oikeus tehdä valitus heidän henkilötietojensa käsittelystä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Sinulla on oikeus pyytää Takedaa olemaan käsittelemättä henkilötietojasi markkinointitarkoituksia varten. Takeda pyrkii ilmoittamaan sinulle (ennen henkilötietojesi keräämistä), jos sen tarkoituksena on käyttää tietojasi kyseiseen tarkoitukseen tai jos sen tarkoituksena on luovuttaa tietojasi kenellekään kolmannelle osapuolelle kyseisiä tarkoituksia varten. Voit käyttää oikeuttasi vastustaa tällaista käsittelyä ilmoittamalla Takedalle milloin tahansa, ettet halua vastaanottaa kyseistä mainontaa. Kun haluat käyttää tätä oikeuttasi, käytäthän ystävällisesti ”tilauksen peruminen” -toimintoa kyseessä olevassa viestinnässä tai ilmoitat asiasta meille ”Kuinka tavoittaa meidät” -osiossa kuvatulla tavalla.

Kuinka pitkään Takeda säilyttää henkilötietojasi
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty ja paikallisen lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset sekä oikeutetut liiketoimintatarpeet huomioiden.

Muuta tärkeää tietoa
Verkkosivustomme tarjoaa linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Tässä kuvattu tietosuojailmoitus ei sovellu kyseisiin sivustoihin. Tarkistathan lainsäädäntöä ja yksityisyydensuojaa koskevat osiot kultakin verkkosivustolta, jossa vierailet.

Google Analytics
Takeda hyödyntää Google Analytics -ohjelmaa. Google Analytics on verkkoanalytiikan työväline, joka auttaa verkkosivustojen omistajia ymmärtämään, miten kävijät käyttäytyvät heidän verkkosivustollaan. Google Analyticsin asiakkaat voivat tarkastella erilaisia raportteja kävijöiden vuorovaikutuksesta verkkosivuston kanssa ja näin parantaa verkkosivustoaan. Google Analytics kerää tietoa anonyymisti ja raportoi verkkosivuston kehityssuunnista yksilöimättä yksittäisiä kävijöitä.

Google Analyticsin evästeet
Kuten monet palvelut, Google Analytics käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä seuratakseen kävijöiden vuorovaikutusta. Näiden evästeiden avulla tallennetaan tietoa, kuten mihin aikaan nykyinen vierailu on tapahtunut, onko kävijä käynyt sivustolla aiemmin ja minkä sivuston kautta kävijä on tullut verkkosivustolle. Selaimet eivät jaa ensimmäisen osapuolen evästeitä eri verkkotunnusten välillä.

IP-osoitteen käyttö
Jokaiselle Internetiin yhdistetylle tietokoneelle ja laitteelle annetaan uniikki numerosarja, jota kutsutaan Internetin protokollaosoitteeksi (IP-osoite). Koska kyseiset numerot määritellään yleensä maihin perustuvan jaottelun perusteella, IP-osoitteen avulla voidaan usein yksilöidä maa, mahdollinen osavaltio ja kaupunki, josta tietokone on yhteydessä Internetiin. Google Analytics kerää verkkosivustojen kävijöiden IP-osoitteet tarjotakseen verkkosivustojen omistajille tietoa siitä, mistä päin maailmaa heidän kävijänsä tulevat. Menetelmää kutsutaan IP-osoitteen maantieteelliseksi paikannukseksi (ns. IP geolocation).

Google Analytics ei raportoi todellisia IP-osoitetietoja sen asiakkaille. Lisäksi Google Analyticsia käyttävät verkkosivustojen omistajat voivat IP-osoitteen nimettömän keräämisen (ns. IP-maskaus) avulla määrätä Google Analyticsin käyttämään maantieteellistä paikannusta varten vain osaa IP-osoitteesta koko IP-osoitteen sijaan. Riippumatta siitä, käyttääkö verkkosivuston omistaja Google Analyticsia vai ei, sillä on pääsy verkkosivuston kävijöiden IP-osoitteisiin.

Henkilötiedot
Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi tai laskutustietosi, tai muita tietoja, jotka voidaan kohtuudella yhdistää edellä mainittuihin tietoihin. Google Analyticsin käyttöehdot, joita kaikkien Google Analyticsin asiakkaiden tulee noudattaa, kieltää kyseisten tietojen seuraamisen ja keräämisen Google Analyticsilla sekä henkilötietojen yhdistämisen verkkoanalytiikan tietoihin.

Analytiikkatietojen käyttäminen Googlen toimesta
Google Analyticsia käyttävillä verkkosivustojen omistajilla on päätösvalta siitä, mitä tietoja he antavat Googlen käytettäväksi. He voivat päättää, haluavatko he Googlen käyttävän näitä tietoja vai ei, määrittämällä tämän Google Analytics -tilinsä tietojen jakoasetuksissa. Mikäli tietojen käyttäminen sallitaan, tietoja käytetään Googlen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Verkkosivujen omistajat voivat muuttaa näitä asetuksia milloin tahansa.

Google Analyticsin käytön estävä selaimen lisäosa (ns. opt-out)
Tarjotakseen verkkosivustojen kävijöille enemmän valinnanvaraa sen suhteen, miten Google Analytics kerää heidän tietojaan, Google on kehittänyt Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Lisäosa viestii Google Analyticsin JavaScriptin (ga.js) kanssa ilmoittaakseen sille, että verkkosivustovierailua koskevia tietoja ei tulisi lähettää Google Analyticsille. Google Analyticsin käytön estävä selaimen lisäosa ei estä tietojen lähettämistä verkkosivustolle tai muille verkkoanalytiikkapalveluille.

Lue lisää Google Analyticsin käytön estävästä selaimen lisäosasta täältä

Kuinka tavoittaa meidät
Voit ottaa meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuksiasi, tehdäksesi kyselyitä tai lähettääksesi valituksia liittyen Takedan toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn. Takeda suorittaa tarvittavat toimenpiteet vastatakseen pyyntöihin, kyselyihin ja vaatimuksiin. Takeda vastaa vaatimuksiin kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa.

Yhteystiedot:

Postiosoite: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

Sähköpostiosoite: dataprivacy@takeda.com

Tärkeää tietoa

Suomen tietosuojaviranomainen on vastuussa siitä, että Suomen tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Saadaksesi lisätietoja yksityisyydensuojastasi tai mikäli et pysty ratkaisemaan sinulla olevaa ongelmaa suoraan meidän kanssamme ja haluat tehdä tästä valituksen, otathan tietosuoja@om.fi. Vaihde 029 56 66700.

Tämä tietosuojailmoitus tulee voimaan Toukokuu 2018 alkaen.

OLOTILA-SOVELLUKSEN TIETOSUOJAILMOITUS

Tämä tietosuojailmoitus koskee Olotila -sovellusta.

Sovelluksen ja sen kautta kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä Takeda Oy (’Takeda’) on vahvasti sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan henkilötietojasi tämän tietosuojailmoituksen (”Ilmoitus”) mukaisesti. Tämä Ilmoitus soveltuu kyseessä olevan Olotila -sovelluksen käyttäjiä koskeviin henkilötietoihin, joita Takeda kerää ja käsittelee.

Takedan keräämät henkilötiedot ja tietolähteet
Takeda ei lähtökohtaisesti kerää henkilötietoja sovelluksen kautta alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Käyttäjän sovellukseen lisäämät tiedot (”käyttäjätiedot”) tallentuvat lähtökohtaisesti vain käyttäjän omalle laitteelle eikä Takedalla ole pääsyä näihin tietoihin eikä se käsittele näitä tietoja.

Rajattuna poikkeuksena edellä sanottuun, Takeda voi kuitenkin eräissä tilanteissa teknisistä syistä kerätä myös tiettyyn käyttäjään mahdollisesti yhdistettäviä tietoja (”Takedan käsittelemät tiedot”):

• Sovelluksen avulla voidaan aika ajoin toteuttaa käyttäjäkyselyitä. Näiden yhteydessä Takedalle siirtyy käyttäjän antamat vastaukset. Takedan tietoon voi myös tulla esim. käyttäjän IP-osoite sekä vastaavia tietoja.

• Takeda käyttää sovelluksen yhteydessä myös analytiikkajärjestelmiä, jonka osana voidaan käsitellä esim. IP-osoitteita.

Takeda ei pyri tunnistamaan käyttäjiä Takedan käsittelemien tietojen perusteella ja pyrkii minimoimaan tiedot niin, ettei käyttäjää voida tunnistaa niistä. On kuitenkin mahdollista, että Takedan käsittelemiin tietoihin voi sisältyä esim. IP-osoitteita tai vastaavia teknisiä tietoja, joiden avulla käyttäjä periaatteessa voitaisiin tunnistaa ja jotka siten periaatteessa voidaan katsoa henkilötiedoksi joissain tilanteissa.

Käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Käyttäjätiedot eivät siirry Takedalle eikä Takeda käsittele näitä tietoja mihinkään tarkoitukseen.

Takedan käsittelemien tietojen (ks. yllä) osalta Takedan oikeus kerätä ja käsitellä tietoja perustuu Takedan oikeutettuun etuun tuottaa sovellus, seurata miten sovellusta yleisellä tasolla käytetään sekä havaita ja korjata siinä esiintyviä virheitä sekä käyttäjäkyselyiden osalta kehittää sovellusta. Takedan käsittelemiä henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain näihin tarkoituksiin. Joissain rajoitetuissa tilanteissa Takeda voi myös käsitellä näitä tietoja muulla tavalla, jos laki vaatii tätä.

Kenelle Takeda voi jakaa henkilötietojasi
Käyttäjätiedot eivät siirry Takedalle eikä Takeda luovuta niitä kenellekään.

Takeda voi jakaa Takedan käsittelemiä tietoja (ks. yllä) muiden Takedan sidosyhtiöiden kanssa, siltä osin kuin se on välttämätöntä oikeutettujen liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi tai soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi. Takeda voi myös jakaa näitä rajoitettuja tietoja valikoitujen kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien:

• Liikekumppanit, toimittajat ja alihankkijat, jotka tarjoavat palveluja Takedalle tai sen puolesta; ja

• Analytiikan ja hakukoneiden palveluntarjoajat, jotka avustavat Takedaa sovelluksen parannuksessa ja optimoinnissa.

• Jos Takeda ostaa tai myy sen liiketoimintaa tai varoja, se voi luovuttaa henkilötietojasi kyseessä olevan liiketoiminnan tai varojen potentiaalisille myyjille tai ostajille;

• Jos kolmas osapuoli ostaa Takedan tai merkittävän osan sen varoista, jolloin Takedan hallussa olevat henkilötiedot voivat olla osa siirrettävistä varoista; tai

• Jos Takedalla on velvollisuus luovuttaa tai jakaa henkilötietosi lainsäädännöllisen velvoitteen noudattamiseksi tai sen käyttöehtojen tai muiden sopimusten täytäntöön panemiseksi tai soveltamiseksi tai Takedan, sen asiakkaiden tai muiden osapuolten oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi. Tähän sisältyy tietojenvaihto muiden yritysten ja järjestöjen kanssa petosten torjuntaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevaa riskienhallintaa varten sekä tietojenvaihto valvonta- ja terveysviranomaisten kanssa haittavaikutuksien ja tuotevirheen raportoimista varten.

Takeda voi lisäksi käyttää henkilötietojen käsittelyyn alihankkijaa (eli ns. henkilötietojen käsittelijää). Kun Takeda antaa henkilötietojen käsittelyn tietyn alihankkijan tehtäväksi, Takeda tarkistaa ja valitsee kyseisen alihankkijan huolellisesti ja valvoo kyseistä alihankkijaa tarpeellisella ja asianmukaisella tavalla varmistaakseen käsiteltäväksi annettujen tietojen turvallisuuden.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Käyttäjätiedot eivät siirry Takedalle eikä Takeda siirrä niitä EU:n tai ETA:n ulko-puolelle. Tiedot voivat kuitenkin luonnollisesti siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli viet laitteesi tällaiseen maahan.

Takedan käsittelemien tietojen osalta jotkin käsittelyyn osallistuvista Takedan kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä ja/tai palveluntarjoajista voi sijaita Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella olevissa maissa, joiden lainsäädäntö ei takaa samaa tietosuojan tasoa. Takeda varmistaa, että asianmukaiset turvatoimet toteutetaan ja että soveltuvaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä noudatetaan sellaisten siirtojen yhteydessä.

Kuinka Takeda suojelee henkilötietojasi
Takeda toteuttaa kohtuulliset ja asianmukaiset fyysiset, hallinnolliset ja tekniset suojatoimet suojellakseen henkilötietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, luovutukselta, muuntelulta tai tuhoamiselta. Vaikka teemme parhaamme suojellaksemme henkilötietojasi, emme voi taata, ettei tietojen häviämistä, väärinkäyttöä tai muuttamista tapahtuisi. Tietojen välittäminen tapahtuu omalla riskilläsi, ja on otettava huomioon, että Internetin välityksellä siirrettyjen tietojen turvallisuutta ei voida taata.

Huomaathan, että koska Takedalla ei ole pääsyä käyttäjätietoihin sinun on itse varmistuttava niiden turvallisesta säilyttämisestä, varmuuskopioinnista, jne.

Sinun oikeutesi
EU:ssa olevilla yksilöillä on tiettyjä rekisteröityjen oikeuksia, joihin voi liittyä rajoituksia. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus: (i) vaatia pääsyä omiin henkilötietoihin tai pyytää kyseisten henkilötietojen oikaisua tai poistamista; (ii) pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä; ja (iii) oikeus henkilötietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen.

Jos haluat käyttää jotain yllämainituista oikeuksistasi, olethan meihin yhteydessä jäljempänä annettujen yhteystietojen mukaisesti. EU:ssa yksilöillä on myös oikeus tehdä valitus heidän henkilötietojensa käsittelystä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka pitkään Takeda säilyttää henkilötietojasi
Käyttäjätiedot eivät siirry Takedalle eikä Takeda säilytä näitä tietoja. Takeda ei säilytä henkilötietoja, jotka käyttäjä on syöttänyt sovellukseen vaan tiedot tallentuvat käyttäjän laitteelle. Käyttäjän sovelluksen syöttämät tiedot säilyvät käyttäjän laitteessa niin kauan, kunnes käyttäjä poistaa tiedot tai poistaa sovelluksen puhelimestaan.

Takedan käsittelemiä tunnistettavia henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty ja paikallisen lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset sekä oikeutetut liiketoimintatarpeet huomioiden.

Muuta tärkeää tietoa
Olotila -sovellus voi tarjota linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Tässä kuvattu tietosuojailmoitus ei sovellu kyseisiin sivustoihin. Tarkistathan lainsäädäntöä ja yksityisyydensuojaa koskevat osiot kultakin verkkosivustolta, jossa vierailet.

Kuinka tavoittaa meidät
Voit ottaa meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuksiasi, tehdäksesi kyselyitä tai lähettääksesi valituksia liittyen Takedan toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn. Takeda suorittaa tarvittavat toimenpiteet vastatakseen pyyntöihin, kyselyihin ja vaatimuksiin. Takeda vastaa vaatimuksiin kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa.

Yhteystiedot:
Takeda Oy:n osoite on Ilmalantori 1, PL 1406, FI-00101 Helsinki.

Mikäli sinulla on kysyttävää siitä, miten Takeda käsittelee henkilötietoja, pyydämme sinua olemaan yhteydessä käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland. Sähköpostiosoite: dataprivacy@takeda.com

Tärkeää tietoa
Suomen tietosuojaviranomainen valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja yksilöiden tietosuojaoikeuksien toteutumista. Saadaksesi lisätietoja yksityisyydensuojastasi tai mikäli et pysty ratkaisemaan sinulla olevaa ongelmaa suoraan meidän kanssamme ja haluat tehdä tästä valituksen, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun seuraavien yhteystietojen avulla: sähköposti tietosuoja@om.fi tai puhelinvaihde 029 56 66700. Ks. myös tietosuoja.fi.

Tämä tietosuojailmoitus tulee voimaan joulukuussa 2018.

 

PRIVACY NOTICE FOR THE OLOTILA APPLICATION

This privacy notice concerns the Olotila application.

The data controller of the application and the personal data collected via the application is Takeda Oy (‘Takeda’). Takeda is firmly committed to protecting your privacy and seeks to protect your personal data in accordance with this privacy notice (the ‘Notice’). The Notice is applied to the personal data that concern the users of said Olotila application and that are collected and processed by Takeda.

Collected Personal Data Collected and Used Sources of Data
As a rule, Takeda does not collect personal data via the application save for the exceptions mentioned below. The data added to the application by the user (the ‘user data’) are primarily stored only on the user’s own device. Takeda has no access to these data and it does not process these data.

However, as a restricted exception to the above, Takeda may in some cases due to technical reasons also collect data that may be associated with a certain user (the ‘data processed by Takeda’):

• The application may be used for carrying out user surveys from time to time. In connection with these, the answers submitted by the user will be transferred to Takeda. Takeda may also receive, for example, the user’s IP address and corresponding data.

• In connection with the application, Takeda also uses analytics systems as a part of which it is possible to process, for example, IP addresses.

Takeda does not seek to identify users based on the data processed by Takeda and it seeks to minimise the data in such a way that the user cannot be identified from them. However, it is possible that the data processed by Takeda may contain, for example, IP addresses or corresponding technical data by means of which the user could, in principle, be identified and that may in principle be deemed as personal data in some cases.

Legal Basis for and Purpose of the Processing
The user data will not be transferred to Takeda and Takeda will not process these data for any purpose.

With respect to the data processed by Takeda (see above), Takeda’s right to collect and process the data is based on Takeda’s legitimate interest to produce the application, monitor how the application is used on a general level and de-tect and correct errors in it as well as to develop the application with respect to user surveys. As a rule, the personal data processed by Takeda will only be processed for these purposes. In some restricted cases, Takeda may also process these data in some other manner where required by law.

Sharing Your Personal Data
The user data will not be transferred to Takeda and Takeda will not disclose them to anyone.

Takeda may share the data processed by Takeda (see above) with Takeda’s other affiliates to the extent necessary for fulfilling legitimate business needs or complying with the applicable legislation. Takeda may also share these restricted data with selected third parties, including:

• Business partners, suppliers and subcontractors providing services to Takeda or on its behalf; and
• Analytics and search engine service providers assisting Takeda in improving and optimising the application.
• If Takeda buys or sells its business or assets, it may disclose your personal data to the potential sellers or buyers of said business or assets.
• If a third party buys Takeda or a significant part of its assets, the personal data in the possession of Takeda may be part of the assets to be transferred; or
• If Takeda is obliged to disclose or share your personal data in order to comply with a legislative obligation or to perform or apply its terms of use or other agreements or to protect the rights, property or security of Takeda, its customers or other parties. This includes the exchange of information with other companies and organisations for risk management concerning fraud prevention and conformity and exchange of information with supervisory and health authorities for reporting side effects and product defects.

Takeda may also use a subcontractor (i.e. a ‘processor’) for the processing of personal data. When Takeda uses a certain subcontractor for the processing of personal data, Takeda will screen and select the subcontractor with due care and supervise said subcontractor in as necessary and proper to ensure the security of the data processed by the subcontractor.

Transfer of the Data Outside the EU or the EEA
The user data will not be transferred to Takeda, and Takeda will not transfer them outside the EU or the EEA. However, the data may be naturally transferred outside the EU or the EEA if you take your device to such a country.

With respect to the data processed by Takeda, some of the companies and/or service provides involved in the processing and in the same group as Takeda may be located in such countries outside the European Economic Area (the ‘EEA’) and the legislation of such countries may not provide the same level of data protection. Takeda will ensure that appropriate security measures will be implemented and that the applicable legislation and other regulations will be complied with in connection with such transfers.

Protection of Your Personal Data
Takeda will take reasonable and appropriate physical, organisational and technical security measures to protect your personal data against loss, misuse, unauthorised access, disclosure, alteration or destruction. Even though we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee that the data would not be lost, misused or altered. The transfer of the data is at your own risk, and it has to be taken into account that the security of data transferred via the internet cannot be guaranteed.

Please note that you must yourself ensure that the data is, for example, backed up and securely stored, because Takeda has no access to the user data.

Your Rights
Individuals in the EU have certain rights as data subjects. These rights may involve restrictions. These rights include the right to (i) require access to your own personal data or request said personal data to be rectified or erased; (ii) request the processing to be restricted or object to the processing of personal data; and (iii) the right to data portability.

If you wish to exercise any of your aforementioned rights, please contact us in accordance with the contact information provided below. Individuals in the EU have also the right to lodge a complaint concerning the processing of their per-sonal data with the local data protection authority.

Storage Period of Your Personal Data
The user data will not be transferred to Takeda and Takeda will not store these data. Takeda will not store personal data that the user has entered into the application. Instead, the data will be stored on the user’s device. The data entered into the application by the user will remain on the user’s device until the user erases the data or removes the application from their phone.

Identifiable personal data processed by Takeda will be stored only for as long as necessary to carry out the purposes for which the personal data have been collected and taking into account the requirements set by local legislation and other regulations as well as legitimate business needs.

Other Important Information
The Olotila application may contain links to third party websites. The privacy notice described here is not applicable to said websites. Please check the legislation and privacy segments from each website where you visit.

Contact Us
You may contact us to use your rights, make inquiries or lodge complaints with respect to the processing of personal data carried out by Takeda. Takeda will take the necessary measures to respond to requests, inquiries and claims. Takeda will respond to claims within thirty (30) business days.

Contact Information:
Takeda Oy’s address is Ilmalantori 1, PO Box 1406, FI-00101 Helsinki.

If you have any questions concerning the way Takeda processes personal data, please contact:

Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), Switzerland. E-mail address: dataprivacy@takeda.com

Important Information
The Finnish data protection authority supervises the lawfulness of the processing of personal data and the fulfilment of the data protection rights of individuals. If you would like additional information on your privacy or if you cannot solve your problem directly with us and wish to lodge a complaint, you may con-tact the Data Protection Ombudsman by using the following contact information: e-mail tietosuoja@om.fi or switchboard +358 29 56 66700. See also tietosuoja.fi.

This privacy notice will enter into force in December 2018.