Olotila

Hur mår
du idag?

Olotila är en mobilapplikation planerad för IBD-patienter som gör det lätt för dig att följa upp ditt dagliga hälsotillstånd.

Alltid med dig, lätt an
använda

Mobilapplikationen har utvecklats i samarbete med gastroenterologer, IBD-sjuksköterskor och -patienter.

Kontrollera ditt
hälsotillstånd lätt

Du kan utvärdera ditt hälsotillstånd och vitalitetsnivå. Du kan anteckna information om tarmtömningar, blod i avföringen och eventuell förstoppning eller användning av kortison.

Anteckna alla
förändringar

Du kan också anteckna hur intensiteten av din magsmärta eller kalprotiektinvärdet i avföringen förändras med tiden samt göra anteckningar om hur du mår.

Genom att följa med ditt
hälsotillstånd förbättrar du
planeringen av din
behandling.

Mobilapplikationen gör en sammanfattning av ditt hälsotillstånd som du kan visa till vårdpersonalen via din smarttelefon.

Egenuppföljning

  • hjälper dej att följa med ditt hälsotillstånd
  • hjälper till att snabbt få kontroll över försämringsfaserna
  • hjälper till att planera din behandling.

IBD-patienter som aktivt och effektivt uppföljer
sitt eget hälsotillstånd med digitala tillämpningar
uppnår bättre behandlingsresultat.*

*) Jackson m.fi. Journal of Crohn’s and Colitis, 2016;10(9):1103-21.

BÖRJA FÖLJA MED DITT
HÄLSOTILLSTÅND REDAN IDAG

FI/EYV/1017/0246